Manage your reservations

Slot Machine

Một khe máy có 4-5 cuộn phim quay với biểu tượng / hình ảnh. Mỗi lần người chơi làm cho một spin (bằng cách sử dụng tay cầm hoặc nút spin) và tạo ra sự kết hợp cụ thể của các biểu tượng / hình ảnh, có thể tương ứng với một thanh toán của giải thưởng. Chiến thắng kết hợp cho mỗi khe máy được thể hiện trong bảng thanh toán.

CHƠI NHƯ THÊ NÀO

 

  • Chọn loại máy bạn muốn chơi trên.

  • Chèn vé / hóa đơn của bạn vào khe tiền.

  • Chọn số dòng bạn muốn chơi

  • Chọn đặt cược của bạn (đặt cược là một cược liên quan đến số của bạn các dòng).

  • Tổng Đặt cược của bạn sẽ là số dòng nhân đặt cược của bạn.

  • Thắng cược của bạn sẽ tự động phản ánh như các khoản tín dụng.

  • Nhấn MAX BET để chơi số tiền tối đa của các khoản tín dụng và lót của trò chơi.

  • Nhấn AUTO CHƠI cho máy quay tự động.

  • Nhấn CASH OUT để có được thanh toán của bạn hoặc chuyển sang máy khác