Hiểu biết về trò chơi

Queenco Hotel & Casino cung cấp những trò chơi hào hứng nhất ở Sihanoukville, Cambodia

 

Học hỏi những thông tin cơ bản nhất về trò chơi và dành lấy cơ hội để trở thành một người chơi thật thụ . 

 

Baccarat (Bài cào)

Những luật lệ của trò chơi

Luật lệ của trò chơi Bài Cào là đơn giản, dễ hiểu .Bai cào không đòi hỏi kỷ năng nào . Đó là một trò chơi của những cơ hội . bài cào đòi hỏi rất ít sự dính dáng của người chơi. BÀi còa chỉ yeu cầu người chới chọn 1 trong3 thẻ bài phát ra  

 • Tie
 • Nhà cái /dealer thắng

 • Người chơi thắng

Người đặt cược dặt cược ở phần  cược trên bàn chơi : Nhà cái , Người chơi , Tie. Khi mà cược được đặt trò chơi được bắt đầu . Người chơi và nhà cái mỗi bên được chia 2 thẻ bài . Khi mà người chơi hay nhà cái có 8 hay 9 điểm , trò chới kết thúc . Tuân theo quy định đó , Người nào có những thẻ bài với tổng số điểm gần với  số 9 nhất sẽ thắng . Nếu cả hai bên Người chơi và nhà cái đều có 8 điểm hay 9 điểm . thì thẻ bài cuối cùng được rút để quyết định

Dưới đây chỉ ra thẻ bài thứ 3 ảnh hưởng đến người chơi và nhà cái như thế nào

Người chơi.

 • Người chới rút thẻ bài thứ 3 nếu tổng điểm của 2 thẻ bài trong tay nhở hơn 5.

 • Người chơi sẽ ko rút them thẻ bài nếu tổng số điểm 2 thẻ bài trong tay nhỏ hơn 8 hoặc 9

Nhà cái :

 • Khi mà người chơi không rút thẻ bài thứ 3 , nhà cái chỉ rút thẻ bài thứ 3 khi mà tổng số điểm của 2 thẻ bài trong tay không lớn hơn 5 điểm .

 • Nếu tổng điểm 2 thẻ bài của nhà cái là 8 hoặc 9 , nhà cái sẽ không rut thêm thẻ bài .

 • Nếu tổng điểm 2 thẻ bài của nhà cái là 7 , người chia bài sẽ dừng lại .

 • Nếu người chơi rút thẻ bài thứ 3 , nhà  cái chỉ rút therbaif thứ 3 khi mà :

  • Tổng điểm 2 thẻ bài của nhà cái là 2 hoặc nhỏ hơn .

  • Tổng điểm 2 thẻ bài của nhà cái la 3 và thẻ bài thứ ba của người chơi không phải là 8 .

  • Tổng điểm 2 thẻ bài của nhà cái là 4 và thẻ bài thứ 3 của người chơi không phải là 0, 1, 8 hay 9

  • Tổng điểm 2 thẻ bài của nhà cái là 5 và thẻ bài thứ 3 của người chơi là 4 , 5, 6,7 .

  • Tổng điểm hai thẻ bài của nhà cái la 6 và thẻ bài thứu 3 của người chơi là 7.

Chung tiền

Đây là danh sách chung tiền  , tùy theo mỗi loại cá cược và kết quả :

Một cược vào Player sẽ trả tiền ngay cả tiền (1: 1).

• Một cược trên Banker sẽ trả tiền ngay cả tiền, nhưng bị đánh thuế ở mức 5%.

• Một cược trên một tie trả 8: 1.

• Trong trường hợp hòa, các cược sẽ được hoàn trả.

Bài xì lát

Những điều lệ hữu ích

Blackjack

Xì lát là hai thẻ bài của bạn chứa 1 con ace ( xì ) và một thẻ bài chứa giá trị 10 điểm . Khi mà Xì lách xuất hiện ở người chơi hay nhà cái , sẽ không có thẻ bài nào được rút ra . Sảnh xì lát là người thắng , Ngoại  trừ có sảnh xì lát khác trong trường hợp này gọi là tie (also called a Tie or Stand-Off).

Nếu những thẻ bài được rút thêm bởi người chơi hay nhà cái và kết quả tổng điểm là 21, Bust

Nếu nahf cái hay người chơi rút thêm thẻ bài mà kết quả tổng điểm vượt quá 21 , Thì sành bài này được gọi là quá nhiều hay” Ù “  . Ù của người chơi là đã tự động thua . Khi điều này xảy ra, nhà cái sẽ không rut thêm thẻ bài thứu 3 hay bất cứ thẻ bài nào , ván bài như kết thúc.

Gấp đôi

Trên bất kỳ t hai thẻ bài nào , các cầu thủ có thể lựa chọn để tăng gấp đôi đặt cược của họ. Điều này cho phép các cầu thủ có cơ hội để giành chiến thắng kép.
Nếu các cầu thủ quyết định đặt cược đôii, một đặt cược bổ sung sẽ được đặt cùng với đặt cược ban đầu, mà phải được đặt cược tại một giá trị bằng với cược ban đầu. Một thẻ sẽ được tự động xử lý đến   những thẻ bài của người chơi. Chỉ một  thẻ sẽ được rút ra để đặt cược đôi này (Box) .Người chơi sẽ không được phép rút ra nhiều hơn một thẻ bổ sung.

Nếu các cầu thủ quyết định không đặt cược đôi, các trò chơi sẽ tiếp tục như bình thường. Hit /  stand  Người chơi phải quyết định xem có nên Hit, có nghĩa là để vẽ một thẻ bổ sung (s) hoặc để đứng, có nghĩa là để giữ lại tay hiện nay. Nhà có tới Hit hoặc đứng theo quy nhà cái .

Bảo hiểm

Nếu thẻ nhà tiếp xúc là một  lá Xì (Ace), các người chơi sẽ có được cơ hội để mua bảo hiểm. Nếu phia nhà cái có xì lát . Người chơi sẽ nhận được tỷ lệ thanh toán của 2-1 cho đặt cược bảo hiểm. Nếu nhà không có xì lát , Player thua cược bảo hiểm và các trò chơi sau đó vẫn tiếp tục như bình thường.

Đầu hàng

Nếu các người chơi cảm thấy rằng  hai thẻ ban đầu là không đủ mạnh để đánh bại các tay của nhà cái , người chơi  có thể chọn để đầu hàng bởi forfeiting nửa cá của họ trước khi bất kỳ thẻ hơn nữa đã được rút ra. Đầu hàng không có thể được thực hiện (chấp nhận) đối với ace một đại lý.

chẻ

Bất kỳ 2 thẻ ban đầu xử lý với giá trị giống hệt hoặc tương tự ví dụ 5 và 5 Người chơi thủ có thể Tách thành 2 tay khác nhau và số tiền đặt cược phải được đặt trong tay mới phải giống với đặt cược ban đầu.

Người chơi phải vẽ ít nhất 1 thẻ cho mỗi tay. Các đại lý phải xử lý một thẻ thứ hai đến đầu tiên của 'Chia nhỏ' bàn tay và phải hoàn thành quyết định của người chơi trong sự tôn trọng  trước khi tiếp tục đối phó bất kỳ thẻ để Split thứ hai và. Người chơi có thể Chia một "bàn tay" lên đến tối đa là 3 tay.

Đối với một tách Ace cặp, Người chơi sẽ chỉ nhận được 1 thẻ cho mỗi Ace và có thể không chọn để chia lại.

Hai mươi mốt

Đây là bàn tay tốt nhất tiếp theo sau một Blackjack. Nó bao gồm ba hoặc nhiều thẻ với tổng giá trị 21.

Thưởng phạt - 1,5: 1

Chơi như thế nào ?

Trong Blackjack, các cầu thủ chơi với các đại lý. Các đại lý ban đầu đề hai thẻ cho các cầu thủ và một thẻ với chính mình. Người chơi có cơ hội để rút thẻ phụ và cải thiện tổng của mình.

Để giành chiến thắng, tổng của Player (mà không vượt quá 21) phải lớn hơn tổng số của Đại lý.

• Double / Double Down: sau khi các cầu thủ nhận được hai lá bài đầu tiên của mình, các cầu thủ có thể đặt cược thêm một khoản tiền tương đương hoặc ít hơn so với đặt cược ban đầu của mình (nhưng không thấp hơn mức tối thiểu bảng). Khi các cầu thủ tăng gấp đôi, các cầu thủ chỉ nhận được một thẻ bổ sung.

• Cặp Bet: một lựa chọn đặt cược vào kết quả của hai thẻ đầu tiên với mệnh giá tương tự hoặc thẻ tòa cùng (Jack, Queen, King, hay Ace).

• Các cặp Split / chia nhỏ file: nếu hai lá bài đầu tiên của Player thực hiện các mệnh giá tương tự, sau đó các cầu thủ có thể chọn để chơi mỗi thẻ riêng biệt, việc đưa ra một đặt cược số tiền bằng nhau cho mỗi một. Nếu chia tay là Aces, sau đó các cầu thủ nhận được một thẻ trên mỗi Ace.

• Nếu tổng của Player là giống như các đại lý, sau đó nó là một Đứng Off.

• Nếu tổng của Player là trên 21 tuổi hoặc ít hơn của Đại lý, sau đó bàn tay của người chơi mất hay 'Busts'.

• Nếu tổng của Player là 16 hoặc ít hơn, sau đó các đại lý rút ra một thẻ.

• Nếu tổng của Player là 17 hoặc hơn, sau đó các đại lý đứng.

• Nếu tổng của Player là 21, sau đó các cầu thủ không mất một thẻ khác.

• Người chơi có thể đứng trên tổng số bất kỳ.

• Khi hai thẻ đầu tiên của Player là hình ảnh hoặc 10 + Ace, Player được trả 3-2, trừ khi các đại lý được một Blackjack.

• Nếu Player thắng, sau đó các cầu thủ được trả tiền ngay cả tiền bạc.

Roulette

Roulette là một trò chơi phỏ biến và lâu đời nhất trong các trò chơi của casino .
Mục tiêu của trò chơi là để dự đoán nơi bóng sẽ đến phần còn lại trong bánh xe quay. Có 37 phần được đánh số riêng trong bánh xe, dán nhãn với số 0-36. Cược có thể được đặt trên bất kỳ một trong 37 con số hoặc trên các nhóm those hình số hiển thị trên bàn. Bằng cách dự đoán các số bên phải, bạn kiếm được một lợi nhuận trên of cược. Kích thước của tiền chi trả phụ thuộc vào cách đặt cược đã đặt.

 Đặt chip của bạn / s trên số lượng hoặc số của bạn kết hợp chọn.

• Các đại lý quay bóng theo một hướng và các bánh xe theo hướng ngược lại.

• Bạn có thể tiếp tục đặt cược cho đến khi các đại lý gọi là "không cược."

• Sau khi bóng rơi vào một số trong các bánh xe, các đại lý gọi vào số và đặt một điểm đánh dấu trên số chiến thắng.

• Các đại lý xóa bảng, bỏ tất cả các cược chiến thắng và sau đó trả chúng cho phù hợp

 

Chung tiền

Loại cá cược Loại cá cược Payouts
Odds
Màu đỏ Tất cả các số màu đỏ trên bàn 1 to 1
Màu đen Tất cả các số màu đen trên bàn 1 to 1 
Even Những con số chia hết cho 2 1 to 1
Odd Những con số không chia hết cho 2 1 to 1 
Low Những con số từ 1-18 1 to 1
High Những con số từ 19-36 1 to 1 
First Dozen Những con số 1-12 2 to 1 
Second Dozen Những con số 13-24 2 to 1 
Third Dozen Những con số từ  25-36 2 to 1 
Column Inside Bets 12 con số trong bất cứ ba cột  2 to 1 
Straight-Up Những con số có 1 chử số bao gồm số  0 35 to 1
Split Hai số liền kề  trên bàn  17 to 1
Street 3 số bất kỳ trong 1 dòng  11 to 1
Corner 4 con số liền kề trên bảng 8 to 1
Six Line 6 số liền kề trên bàn 5 to 1
Zero Section Bao gồm một đặt cược vào một trong bốn số cụ thể chiến thắng. Chỉ có 1 zero phần đặt cược. Những con số 0,1,2,3 8 to 1
Zero Corner Bao gồm một đặt cược vào một trong bốn số cụ thể chiến thắng. Chỉ có 1 zero phần đặt cược. Những con số 0,1,2,3 11 to 1

 

Slot Machine

Một khe máy có 4-5 cuộn phim quay với biểu tượng / hình ảnh. Mỗi lần người chơi làm cho một spin (bằng cách sử dụng tay cầm hoặc nút spin) và tạo ra sự kết hợp cụ thể của các biểu tượng / hình ảnh, có thể tương ứng với một thanh toán của giải thưởng. Chiến thắng kết hợp cho mỗi khe máy được thể hiện trong bảng thanh toán.

CHƠI NHƯ THÊ NÀO

 

 • Chọn loại máy bạn muốn chơi trên.

 • Chèn vé / hóa đơn của bạn vào khe tiền.

 • Chọn số dòng bạn muốn chơi

 • Chọn đặt cược của bạn (đặt cược là một cược liên quan đến số của bạn các dòng).

 • Tổng Đặt cược của bạn sẽ là số dòng nhân đặt cược của bạn.

 • Thắng cược của bạn sẽ tự động phản ánh như các khoản tín dụng.

 • Nhấn MAX BET để chơi số tiền tối đa của các khoản tín dụng và lót của trò chơi.

 • Nhấn AUTO CHƠI cho máy quay tự động.

 • Nhấn CASH OUT để có được thanh toán của bạn hoặc chuyển sang máy khác