Manage your reservations

Bài xì lát

Những điều lệ hữu ích

Blackjack

Xì lát là hai thẻ bài của bạn chứa 1 con ace ( xì ) và một thẻ bài chứa giá trị 10 điểm . Khi mà Xì lách xuất hiện ở người chơi hay nhà cái , sẽ không có thẻ bài nào được rút ra . Sảnh xì lát là người thắng , Ngoại  trừ có sảnh xì lát khác trong trường hợp này gọi là tie (also called a Tie or Stand-Off).

Nếu những thẻ bài được rút thêm bởi người chơi hay nhà cái và kết quả tổng điểm là 21, Bust

Nếu nahf cái hay người chơi rút thêm thẻ bài mà kết quả tổng điểm vượt quá 21 , Thì sành bài này được gọi là quá nhiều hay” Ù “  . Ù của người chơi là đã tự động thua . Khi điều này xảy ra, nhà cái sẽ không rut thêm thẻ bài thứu 3 hay bất cứ thẻ bài nào , ván bài như kết thúc.

Gấp đôi

Trên bất kỳ t hai thẻ bài nào , các cầu thủ có thể lựa chọn để tăng gấp đôi đặt cược của họ. Điều này cho phép các cầu thủ có cơ hội để giành chiến thắng kép.
Nếu các cầu thủ quyết định đặt cược đôii, một đặt cược bổ sung sẽ được đặt cùng với đặt cược ban đầu, mà phải được đặt cược tại một giá trị bằng với cược ban đầu. Một thẻ sẽ được tự động xử lý đến   những thẻ bài của người chơi. Chỉ một  thẻ sẽ được rút ra để đặt cược đôi này (Box) .Người chơi sẽ không được phép rút ra nhiều hơn một thẻ bổ sung.

Nếu các cầu thủ quyết định không đặt cược đôi, các trò chơi sẽ tiếp tục như bình thường. Hit /  stand  Người chơi phải quyết định xem có nên Hit, có nghĩa là để vẽ một thẻ bổ sung (s) hoặc để đứng, có nghĩa là để giữ lại tay hiện nay. Nhà có tới Hit hoặc đứng theo quy nhà cái .

Bảo hiểm

Nếu thẻ nhà tiếp xúc là một  lá Xì (Ace), các người chơi sẽ có được cơ hội để mua bảo hiểm. Nếu phia nhà cái có xì lát . Người chơi sẽ nhận được tỷ lệ thanh toán của 2-1 cho đặt cược bảo hiểm. Nếu nhà không có xì lát , Player thua cược bảo hiểm và các trò chơi sau đó vẫn tiếp tục như bình thường.

Đầu hàng

Nếu các người chơi cảm thấy rằng  hai thẻ ban đầu là không đủ mạnh để đánh bại các tay của nhà cái , người chơi  có thể chọn để đầu hàng bởi forfeiting nửa cá của họ trước khi bất kỳ thẻ hơn nữa đã được rút ra. Đầu hàng không có thể được thực hiện (chấp nhận) đối với ace một đại lý.

chẻ

Bất kỳ 2 thẻ ban đầu xử lý với giá trị giống hệt hoặc tương tự ví dụ 5 và 5 Người chơi thủ có thể Tách thành 2 tay khác nhau và số tiền đặt cược phải được đặt trong tay mới phải giống với đặt cược ban đầu.

Người chơi phải vẽ ít nhất 1 thẻ cho mỗi tay. Các đại lý phải xử lý một thẻ thứ hai đến đầu tiên của 'Chia nhỏ' bàn tay và phải hoàn thành quyết định của người chơi trong sự tôn trọng  trước khi tiếp tục đối phó bất kỳ thẻ để Split thứ hai và. Người chơi có thể Chia một "bàn tay" lên đến tối đa là 3 tay.

Đối với một tách Ace cặp, Người chơi sẽ chỉ nhận được 1 thẻ cho mỗi Ace và có thể không chọn để chia lại.

Hai mươi mốt

Đây là bàn tay tốt nhất tiếp theo sau một Blackjack. Nó bao gồm ba hoặc nhiều thẻ với tổng giá trị 21.

Thưởng phạt - 1,5: 1

Chơi như thế nào ?

Trong Blackjack, các cầu thủ chơi với các đại lý. Các đại lý ban đầu đề hai thẻ cho các cầu thủ và một thẻ với chính mình. Người chơi có cơ hội để rút thẻ phụ và cải thiện tổng của mình.

Để giành chiến thắng, tổng của Player (mà không vượt quá 21) phải lớn hơn tổng số của Đại lý.

• Double / Double Down: sau khi các cầu thủ nhận được hai lá bài đầu tiên của mình, các cầu thủ có thể đặt cược thêm một khoản tiền tương đương hoặc ít hơn so với đặt cược ban đầu của mình (nhưng không thấp hơn mức tối thiểu bảng). Khi các cầu thủ tăng gấp đôi, các cầu thủ chỉ nhận được một thẻ bổ sung.

• Cặp Bet: một lựa chọn đặt cược vào kết quả của hai thẻ đầu tiên với mệnh giá tương tự hoặc thẻ tòa cùng (Jack, Queen, King, hay Ace).

• Các cặp Split / chia nhỏ file: nếu hai lá bài đầu tiên của Player thực hiện các mệnh giá tương tự, sau đó các cầu thủ có thể chọn để chơi mỗi thẻ riêng biệt, việc đưa ra một đặt cược số tiền bằng nhau cho mỗi một. Nếu chia tay là Aces, sau đó các cầu thủ nhận được một thẻ trên mỗi Ace.

• Nếu tổng của Player là giống như các đại lý, sau đó nó là một Đứng Off.

• Nếu tổng của Player là trên 21 tuổi hoặc ít hơn của Đại lý, sau đó bàn tay của người chơi mất hay 'Busts'.

• Nếu tổng của Player là 16 hoặc ít hơn, sau đó các đại lý rút ra một thẻ.

• Nếu tổng của Player là 17 hoặc hơn, sau đó các đại lý đứng.

• Nếu tổng của Player là 21, sau đó các cầu thủ không mất một thẻ khác.

• Người chơi có thể đứng trên tổng số bất kỳ.

• Khi hai thẻ đầu tiên của Player là hình ảnh hoặc 10 + Ace, Player được trả 3-2, trừ khi các đại lý được một Blackjack.

• Nếu Player thắng, sau đó các cầu thủ được trả tiền ngay cả tiền bạc.